Lönereglering för viss personal

Lönereglering vid examen i forskarutbildning samt uppnående av docentkompetens

Lönereglering för viss personal