Fakultetsnämnden sammanträder

Fakultetsnämnden sammanträder i Sundsvall.