STINT

STINTs program Teaching Sabbatical utgör en vidareutveckling av Excellence in Teaching, som pågick mellan 1999 – 2013. Programmet syftar bl.a. till att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Deltagarna vistas vid ett utländskt lärosäte under hela höstterminen (augusti - december) där utgångspunkten är att de ska undervisa.  Det är de utsändas uppgift att skaffa sig en bred förståelse för hur dessa lärosäten arbetar med utbildningspolicy, bedriver och utvecklar högre utbildning, samt arbetar med utbildningskvalité. Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten. Stor vikt fästs därför vid ledningens engagemang.

Ansökan och urval
Mittuniversitetet har möjlighet att nominera två kandidater. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier. I den interna nomineringsprocessens första skede skickas en ifylld förenklad nomineringsblankett (ladda ner i högerspalten) in till fakultetskansliet. Först efter en lärosätetsgemensam handläggning på ULS kan det bli aktuellt att författa en fullständig nominering. En sådan ska vara skriven på engelska. Använd formuläret 'STINT-nominering' som kan laddas ner i högerspalten.

Lärosätets slutliga nominering(-ar) skickas in i STINTs elektroniska ansökningssystem. De ansökningar som där bedöms uppfylla de formella kraven görs tillgängliga för valda partnerlärosätens granskning. Efter denna granskning genomförs intervjuer med de kandidater som bedömts ge störst institutionell och individuell nytta vid medverkan i programmet.