FUR 2020-03-31

Tis 31 mar 13:00 - 16:00

Rådet för utbildning på forskarnivå på fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier.