Utvärderade examina

 • Biologi, kandidat - hög kvalitet
 • Byggnadsteknik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Byggnadsteknik, högskoleingenjör - hög kvalitet
 • Datateknik, kandidat - hög kvalitet
 • Datateknik, master - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Datateknik, civilingenjör - hög kvalitet
 • Elektronik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Elektroteknik, master - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Industriell organisation och ekonomi, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)
 • Kvalitetsteknik, magister - bristande kvalitet (avskrivet)
 • Kvalitets- och ledarskapsutveckling, magister - bristande kvalitet (avskrivet)
 • Maskinteknik, kandidat - hög kvalitet
 • Maskinteknik, master - hög kvalitet
 • Maskinteknik, högskoleingenjör - hög kvalitet
 • Miljövetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Miljövetenskap, master - hög kvalitet
 • Teknisk design, civilingenjör - bristande kvalitet (åtgärd 2014-10-29)