Utvärderade examina

  • Engelska, kandidat - hög kvalitet (bristande vid första bedömning)
  • Litteraturvetenskap - mycket hög kvalitet
  • Svenska språket - kandidat - hög kvalitet