Borde inte diariet bli en del av ULS?

Borde inte diariet bli en del av ULS dit det har en starkare myndighetsadministrativ koppling än till STUA nu när antagningen också blir en del av den och en större studieadministrativ avdelning skapas?

Diariets framtida placering blir en fråga för den kommande gränssnittsanalysen som är tänkt att inledas efter den 1 oktober. Detta är en fråga som även berörd chef lyft till ledningen.