Borde inte Student- och universitetsservice ingå i Infrastruktur, och vissa delar flyttas till Forsknings-och utbildningsstöd, FUS, eller Studieadministration, STUA?

Vad gäller kopplingen till SUSS och att de också borde ingå i Infrastruktur-avdelningen så är det en synpunkt som även berörda chefer lyft till ledningen. Detta kommer att ingå i gränssnittsanalysen som är tänkt att inledas efter den 1 oktober.