Det föreslagna namnet på nya avdelningen FUS (Forsknings- och utbildningsstöd) känns inte spegla verksamheten?

Det föreslagna namnet på nya avdelningen FUS (Forsknings- och utbildningsstöd) känns inte spegla verksamheten. Den föreslagna avdelningen förväntas jobba med stöd till lärare/forskare men också direkt mot studenter, företag, skolor, arbetsgivare osv. Namnet ger sken av att verksamheten är "avropsstyrd" men delar med skolsamverkan, regional samverkan och samverkan med omgivande samhälle bygger på just dialog och samverkan snarare än "interna avrop". Är det tänkbart att hitta ett annat namn på avdelningen?

Inom FUS ska man självklart arbeta med dialog och samverkan med det om givande samhället och också med stöd mot studenter. Avdelningens namn påverkar inte detta. Namnet är forsknings- och utbildningsstöd och inom ramen för det finns andra målgrupper än lärare och forskare, ex studenter och omgivande samhälle.