Kommer nuvarande avdelningsstruktur att ändras?

Ja, avdelningsstrukturen föreslås ändras som det finns presenterat i förslaget. Strukturen inom respektive avdelning kan komma att påverkas av de gränssnittsanalyser som ska genomföras samt av avdelningschefernas möjlighet att utifrån behov kunna tillsätta samordnare och/eller biträdande chef.