Varför har man inte tagit ett helhetsgrepp om FUS som pedagogiskt stöd?

Varför har man inte tagit ett helhetsgrepp om FUS som en pedagogiskt stöd/serviceavdelning fullt ut och även inkluderat studentperspektivet?

Denna fråga kommer att tas upp i den kommande gränssnittsanalysen.