Varför kan universitetsbibliotek inte få vara kvar som en egen "verksamhet" bredvid fakulteterna och förvaltningen?

Varför kan universitetsbibliotek inte få vara kvar som en egen "verksamhet" bredvid fakulteterna och förvaltningen?

Syftet med förändringen är att stärka gemensamma styrprocesser, ge ett effektivare stöd och uppnå samordningsvinster genom att skapa ett sammanhållet verksamhetsstöd, därför föreslås förvaltningen och universitetsbiblioteket ingå i samma organisationsenhet.