"Även om riskanalysen ska fokusera på tiden efter det att förändringen genomförts så ska andra funderingar inte tappas bort i processen. Det är chefernas uppdrag att fånga upp oro, svara på frågor och ta synpunkter vidare till ledningen." Det finns ju knappt några chefer kvar efter förändringen så hur ska det gå till rent praktiskt?

Fram till den till 30 september är det den chef man har idag som har ansvaret att fånga upp oro, svara på frågor och föra synpunkter vidare till ledningen. Varje avdelning och medarbetare har självklart en chef även efter den föreslagna förändringen från 1 oktober, som då har motsvarande ansvar.