Ledningens förslag ligger fast, men utifrån det som kom fram har beslutet kompletterats med att omgående genomföra en sårbarhetsanalys gällande den verksamhet som bedrivs inom den nuvarande IT-avdelningen. Detta ska ske med hjälp av en extern part. De risker som togs upp på riskbedömningen finns publicerad här (länk) och i den framgår hur de risker som kom fram kommer att hanteras.

Ledningens förslag ligger fast, men utifrån det som kom fram har beslutet kompletterats med att omgående genomföra en sårbarhetsanalys gällande den verksamhet som bedrivs inom den nuvarande IT-avdelningen. Detta ska ske med hjälp av en extern part. De risker som togs upp på riskbedömningen finns publicerade här.