Varför har inte medarbetare och chefer varit involverade i processen?

Då det gäller den nya avdelningen FUS så har en utredning pågått i flera månader där många intervjuats och varit delaktiga. Övriga förändringar innebär i och med detta förslag enbart en organisatorisk sammanslagning och alla medarbetare ska göra samma saker den 1 oktober som de gör nu. Förändrade arbetssätt och andra förändringar kommer att arbetas fram i gränssnittsanalysen där många kommer att vara involverade.