Miun-kortet – förstudie

Syfte

Utreda kravbilden för Miun‐kortet utifrån funktion, säkerhet, kostnad, teknik och hantering, integrationer samt beröring till andra projekt.

Bakgrund

Mittuniversitetet har inget grundavtal eller supportavtal för Miun-kortet. Systemet som producerar Miun-korten går inte längre att köpa eller uppgradera. Vad gäller inpasseringssystemet som är kopplat till Miun-korten så behöver även det uppgraderas då den version vi använder ej kommer att supportas efter juni 2020. Produktionen av korten skapar mycket teknikstrul, vänte- och resurstid och behöver ses över, liksom vilka funktioner som ska vara knutna till kortet.

Berör

Både medarbetare och studenter

Tidplan

Förstudien ska vara genomförd till den 31 mars 2020.

Kontakt

Projektledare är Per-Erik Östling, INFRA.

Mer information

Projektplan