Implementering av nytt ekonomisystem

Syfte

Implementering av det nya ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World) som Mittuniversitet har upphandlat. Det är en modern version av Agresso.

Tidplan

Implementeringen kommer huvudsakligen att ske under 2019 och kommer att genomföras i två steg:

  1. en uppgradering av nuvarande system till nytt gränssnitt i april 2019
  2. implementering av ny funktionalitet under det andra halvåret 2019 till och med det första kvartalet 2020.

Berör

I steg 1 kommer alla medarbetare som hanterar fakturor att beröras av förändringen. Information och utbildning i det nya gränssnittet kommer att ges löpande under införandeperioden.

Steg 2 innebär bland annat förändringar i utdata- och projekthantering och berör mer specifika användargrupper. Information och utbildning kommer att riktas till respektive användargrupp.

Ansvar och kontakt

Projektledare är Thomas Nilsson, EKO. 

Mer information

Projektplan