Upphandling ny kommunikationslösning (telefoni)

Syfte

Upphandla ny kommunikationslösning då nuvarande avtal löper ut i mars 2020.

Tidplan

2019-04-01--2019-10-31; senast den 31 oktober ska ett nytt avtal vara underskrivet.

Berör

Alla medarbetare

Mer information

Inför upphandlingen har en förstudie genomförts, se förstudierapport med bilagor med diarienummer MIUN 2018/2491.

Upphandlingen av mobiltelefoner ingår inte i projektet utan hanteras separat.

Kontakt: Eva Rodin Svantesson