DIGIFLEX: Digital och flexibel uppdragsutbildning

Mål

Att utveckla en attraktiv digital plattform med ett tilltalande gränssnitt som kan användas universitetsövergripande för flexibla uppdragskurser. Med ett tydligt kommunikativt, användarvänligt och attraktivt modulformat som inkluderar kortare avsnitt av rörlig presentation (videoklipp), muntlig presentation (pod-liknande presentationer) och digitala interaktiva övningar kan kundinnehållet återanvändas många gånger och kurstillfällena blir mer kostnadseffektiva. Upplägget bidrar också till att tillgängliggöra kunskap för fler genom hela livet.

Tidplan

2018-12-01 -- 2020-01-20

Tilldelade medel

1,5 mkr

Kontaktperson

Ann T Ottestig (MKV)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Statusrapport publiceras här efter den 30 juni.