EKO – Best Practice 2019–2021

Mål

Att inom EKO:s ansvarsområde:

  • Hitta former för och genomföra strukturerad omvärldsbevakning vad gäller processer, rutiner, verktyg och stödsystem.
  • Etablera formaliserat samarbete med andra lärosäten.
  • Identifiera, dokumentera och besluta att införa metoder utifrån best practice. 

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-12-31

Tilldelade medel

1,5 mkr

Kontaktperson

Mikael Ward (EKO)

Mer information

Statusrapport juni 2019

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.