MetodVis: Framtagande och utveckling av ett visualiseringsverktyg (lärverktyg för vetenskapliga metoder

Mål

Ta fram och utveckla ett lärverktyg för visualisering av de mest elementära vetenskapsmetoderna för studenter på B-, C- och magister/masternivå samt doktorander för att användas som komplement till kurslitteratur på universitetsövergripande metodkurser.

Tidplan

September 2019 - December 2020

Tilldelade medel

1 577 tkr

Kontaktperson

Lena Boström (UTV) och Mårten Sjöström (IST)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2019/1241 i diariet.