Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga

Mål

Att öka förmågan att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Detta ska dels vara förankrat i den egna miljöns förutsättningar samtidigt som det ska vara inriktat på Mittuniversitetets övergripande mål och visionsarbete. Detta mål ska mätas med egenskattning direkt i miljöer eller på lokal nivå.

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-12-31

Tilldelade medel

2,96 mkr

Kontaktperson

Christer Hedlund (KMT)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. 

Statusrapport finns att läsa här: Statusrapport Systematiska ständiga förbättringar