Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling

Mål

Att utveckla ett universitetsövergripande verktyg för kursutveckling som ger en bättre arbetsmiljö tillsammans med högre kvalitet på våra kurser.

Tidplan

2019-01-01 -- 2021-06-30

Tilldelade medel

1,3 mkr

Kontaktpersoner

Petter Stenmark (KMT), Marianne Olsson Lindberg (MOD)

Mer information

Statusrapport juni 2019.

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet.