Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning

Mål

This project aim to improve teaching and education experience by solving one of the pedagogical education challenges in distance education, i.e., how to provide both campus and distance students access to all software used in education with full flexibility in place and time, and with reasonable costs for the university. As such, the project addresses two of the four overall targets of Mid-Sweden University: 1) ”Forskning och utbildning som tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet”. 2) ”Studie- och arbetsmiljö som attraherar studenter och medarbetare och som bidrar till global och regional utveckling”.

Tidplan

Börjar ht 2018 och avslutas februari 2019

Tilldelade medel

594 tkr

Kontaktpersoner

Nils Nilsson (EHB), Stefan Eriksson (INFRA), Itai Danielski (EHB)

Mer information

Projektplan finns under dnr 2018/715 i diariet. Slutrapport publiceras här efter den 30 juni.