E-post, arkivkrav och GDPR

Dataskyddsförordningen gäller även e-post. I princip alla meddelanden som kommer in till eller skickas från namn@miun.se innehåller minst en personuppgift (avsändare/mottagare/signatur etc.) och därför måste vi, förutom att följa regelverket för allmänna handlingar, även följa regelverket för personuppgiftshantering.

För att underlätta hanteringen av e-post finns en steg-för-steg guide.