Skype – Teams

Mittuniversitetet genomför just nu en övergång från Skype mot Teams. Målet är att Skype ska vara avvecklat senast 2020-12-31 (Microsoft avvecklar Skype i slutet av juli 2021).

Under övergångsperioden kommer vi att använda oss av ”Islands-mode”, vilket innebär att vi kör både Teams och Skype for Business parallellt och utan koppling till varandra. Vi kommer utbilda personalen i Teams, gruppvis, så att alla använder båda klienterna under en tid. När merparten av alla användare är igång med Teams så läggs användarna över i Teams-Only läge. När alla användare är i Teams-Only läge stänger vi ner Skype.

Idag kan vi ringa telefonsamtal via Skype. I den nya upphandlingen som vi gör på 1+1 år fr.o.m. 2020-04-01 kommer den möjligheten inte att finnas med. För att ringa externt kommer det att krävas att vi använder den app/tjänst som leverantören erbjuder (i dagsläget touchpoint).