Bytet till Zoom sker vid terminsskiftet. Vad händer med kurser som sträcker sig över till vårterminen och startar i Adobe Connect?

Zoom används från 2019-01-21 och det kommer att vara möjligt att från december att förbereda kursträffar för våren i Zoom. Material som finns lagrat i Adobe Connect-plattformen kommer att migreras till ny lagringsplats under hösten. Migreringen/överföringen av inspelat material  kommer hanteras via en migreringstjänst som projektet kommer att tillhandahålla under hösten. På så sätt finns det materialet tillgängligt i den gamla plattformen under hösten och i den nya i januari.