Vi har haft problem med att licenserna för Adobe Connect inte räcker till i samband med terminsstart. Vi har hört rykten om att Sunet kommer att dra ner antalet licenser. Hur kommer det att påverka mig som lärare nu vid terminsuppstarten i höst?

Sunet kommer inte att minska antalet licenser under hösten då licenserna förnyas/sägs upp första februari varje år. Det finns ytterligare två aspekter gällande licenserna, dels så  köpte Sunet nya licenser i våras för att hantera de problem som har varit och dels så går flera lärosäten över till Zoom i och med starten av höstterminen. Med det som bakgrund är bedömningen att det kommer fungera bättre än tidigare år.