Finns det funktioner i Zoom för att ”räcka upp handen”?

Ja.