Har deltagarna en chatt på samma sätt som i Adobe Connect?

Ja. Men det är viktigt att veta att man som deltagare bara ser vad som skrivits i chatten från och med när man själv kom in i rummet. Det innebär att det inte är möjligt att som deltagare ta del av chathistoriken om man kommer senare in i mötet.