Kan jag ha en whiteboard i Zoom-rummet där jag kan anteckna och samtidigt se deltagarna/listan?

Ja.