Kan jag se en lista på deltagare (när video ej är inkopplad)?

Ja, i den ruta där video skulle visats, visas namnet på personen eller användarnamnet om video inte är aktiverat. Du kan även se en separat lista med deltagare.