Struktur, kultur och identitet

Struktur

Organisationer är uppbyggda av både formella och informella strukturer som är till för att stötta verksamheten. Det är viktig att prata om strukturerna och deras betydelse för organisationens framgång:

 • Varför finns en struktur?
 • Hur används strukturen av medarbetarna? Av ledarskapsteamet?
 • Skapar strukturen rätt förutsättningar för organisationens framgång?
 • Hur ofta reflekterar vi som ledarskapsteam över strukturerna?
 • Vilka beteenden leder vår struktur till?

 Kultur

Varje organisation har en unik kultur bestående av beteende, attityd, normer och språk som grundas i värderingar. Ledarna och ledarskapet utformar kulturen och därför är det viktig som värderingsbaserat ledarskapsteam att medvetandegöra vilka attityder och beteende som eftersträvas för en hållbar kvalitetsutveckling.

 • Vilka beteenden ser Ni bland personalen?
 • hur främja dessa beteenden organisationens mål och vision?
 • Saknas viktiga beteenden eller reflektera några beteenden motstånd till organisations mål och vision?
 • Hur pratar personalen när de är positiva till arbetet? Vilka ord eller uttryck hörs?
 • Hur pratar personalen när de inte delar organisationens mål och vision? Vilka ord eller uttryck hörs?
 • Vilka handlingar har Ni sett som indikerar att personalen och organisationen är på samma kurs?
 • Vilka handlingar har Ni sett som indikerar att personalen och företaget inte är på samma kurs?
 • Vilka handlingar har Ni sett som indikerar att personalen har svårt att förstår hur de ska förhålla sig till företagets vision och mål?

Identitet

Det är viktigt att varje ledare reflekterar över sitt ledarskap:

 • Vad betyder det att vara en ledare?
 • Varför blev jag ledare?
 • Hur jobbar jag som ledare?
 • Hur jobbar vi tillsammans som ledarskapsteam?
 • Vad har vi för möjligheter att utveckla oss kontinuerligt?
 • Vad betyder det att jobba hos oss?