Pågående projekt

Här presenteras en överblick av pågående forskningsprojekt inom kvalitetsteknik. 

Projekt

All-In

Building successful and sustainable collaboration requires commitment to goals and processes, as well as communication that link and sustain agreed upon activities. The purpose of this sub-project ...

KAMPRAD

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ny kunskap hur effektivitet och kvalitet i hälso-och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet,...

SQMA Measurement Index

This SQMA-SIQ funded project is conducted in collaboration with researchers from Chalmers University to examine the use and effectiveness of the SIQ management index (MI) that was designed to suppo...

Östersunds kommun

Syftet med projektet är att i samverkan mellan Östersunds kommun och kvalitetsteknik på Mittuniversitetet utveckla metoder och arbetssätt för att skapa samsyn kring vad kvalitet i förskolan är samt...