Kontakt gymnasiesamverkan

Kontakta någon av koordinatorerna eller samordnarna för frågor, funderingar eller samverkansidéer.

Koordinatorer

Gertrud Alirani
Catarina Karlsson

Ämnesvisa samordnare

Humaniora (svenska, engelska, historia, religion)

Per Hammarström

Naturvetenskap, teknik och medier i Sundsvall

Jennie Sandström
Magnus Engholm

Naturvetenskap, teknik och medier i Östersund

Jon Kjellsson

Omvårdnad och Hälsovetenskap

Yvonne Wengler

Samhällsvetenskap, turism och ekonomi i Östersund

Gertrud Alirani

Samhällsvetenskap och ekonomi i Sundsvall

Karin Jarnkvist

Socialt arbete

Carina Thörn

Utbildningsvetenskap

Charlotta Collén