Hur många poäng får ingå i examensbeviset?

Till varje examen hör en examensbeskrivning i vilken det anges hur många högskolepoäng som krävs. Alla examina är s k exaktexamina, vilket innebär att ingen examen, undantaget Licentitatexamen, får innehålla fler högskolepoäng än vad som krävs.

För kurser som inte får ingå i examensbevis kan kursbevis beställas via Ladok@miun.se.