Vad gör jag om det står fel i examensbeviset?

Så snart du fått ditt examensbevis ombeds du att noggrant läsa igenom beviset och vid felaktigheter eller oklarheter direkt kontakta den examenshandläggare som skrivit under beviset.