Vilka kurser kan ingå i examen?

Kurser som ska ingå i examen måste ligga på högskolenivå, vara avslutade med ett slutbetyg. Har du en kurs omfattande 30 högskolepoäng, men endast t ex 15 högskolepoäng är avklarade så kan inte dessa 15 ingå i examen, eftersom kursen inte är avslutad.

Magister- och/eller masterexamen får inte innehålla kurser som ingått i den grundläggande examen, som t ex Kandidatexamen eller motsvarande yrkeseexamen om 180 högskolepoäng.

Behörighetsgivande kurser som ligger under högskolenivå får inte ingå i examen (kallas ofta för basårskurser, X-kurser, preparandkurser eller liknande).