Vilken titel får jag?

Det är viktigt att skilja på examensbenämning och t ex yrkestitel. Det finns t ex ingen examensbenämning som heter Lantmätare, utan benämningen lyder Högskoleingenjörsexamen med inriktning byggnadsteknik. En titel har i arbetslivet ofta kommit till genom att en praxis utvecklats utifrån krav på akademiska kunskaper.

T ex är titeln civilekonom inte lagskyddad i Sverige, vilket innebär att i princip vem som helst får utge sig för att vara civilekonom. Under de senaste 60 åren har dock en praxis utvecklats beträffande innehållet i den akademiska examen som måste avläggas för att man ska kunna kalla sig civilekonom - se Civilekonomernas hemsida för besked. 1 juli 2007 infördes i Sverige examensbenämningen Civilekonomexamen.

Yrkestiteln sjuksköterska är däremot skyddad och får användas endast av legitimerad sjuksköterska. Vidare gäller att endast den som har legitimation som sjuksköterska är behörig att anställas som sjuksköterska inom en kommuns eller ett landstings hälso- och sjukvård. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen, som har mer information om detta på sin hemsida.

Civilekonomerna

Socialstyrelsen