Högskoleexamen

Högskoleexamen är den lägsta generella examen, d v s den första akademiska examen man kan läsa till i den svenska "examenstrappan". Högskoleexamen har alltid en inriktning, vilken består av endera det huvudområde som studierna består av eller speglar det  programnamn som studierna är tagna inom - det senare gäller endast vissa specifika program. Examensbeskrivningen för denna examen finns i flera versioner:

Högskoleexamen, för studenter antagen mellan 070701-130831
Högskoleexamen, för studenter antagna fr o m 130901