Vad får man akademiskt göra/inte göra under en avstängningsperiod?

Under avstängningen ska en student inte komma akademiskt framåt. Det är därför inte tillåtet att delta i undervisningen, ev handledning, examinationer etc. Man får alltså inte ta kontakt med sin lärare för råd och stöd i sina studier eller lämna in laborationer, uppsatser, övningsuppgifter m.m. Kontot till studentportalen kommer att stängas under avstängningen.


En student får anmäla sig till en tentamen som i tid ligger efteravstängningsperioden även om själva registreringen till tentamen ligger under pågående avstängningsperiod. För hjälp med detta är det tillåtet att kontakta fakultetsadministratör.


En student får anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Däremot går det inte anmäla sig till eller registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller.