GoInfo Presentationer och aktiviteter

Spara favorit 28 apr april 2014

Evenemang/Aktivitet

Plats

Datum

Område

Möte Myndighetsnätverket och GoInfo Härnösand, Villa Nybo 14 feb 2013 Delproj. 4
Träff med Löneansvariga Hsands kommun Härnösand 28 jan 2013 Delproj. 2
Euro SDR  Gävle 17-18 jan 2013 Delproj. 5 - Geodata
Projektgruppsmöte 1 Hangout 14 jan 2013 Adm
Kartdagarna Jönköping 19 mars 2013 Delproj. 5
Träff med personal, kommunreceptionen/centraldiariet, Härnösands kommun Härnösand

22 mars

2013

Delproj. 3
Presentation för norska Arkivrådet Oslo 12 april 2013 Samtliga
Workshop med personal, kommunreceptionen/centraldiariet, Härnösands kommun Härnösand, Villa Nybo

12 april

2013

Delproj. 3
Träff med Landstinget Västernorrland Härnösand 22 april 2013 Samtliga
Workshop med Myndighetsnätverket Västernorrland - e-arkivlösningar Härnösand, Villa Nybo 6 maj 2013 Delproj. 4
CEDIF Info Härnösand 22 maj 2013 Samtliga
Träff (avslutning av vårens aktiviteter) med personal, kommunreceptionen/ centraldiariet, Härnösands kommun Härnösand

 14 juni

2013

Delproj. 3
Möte med Myndighetsnätverket Västernorrland medverkande för övrigt Olov Rydberg, administrativ chef på Statens servicecenter samt Håkan Svensson, arkivarie från Uppsala universitet Härnösand, Villa Nybo 27 augusti 2013 Delproj. 4

Sundsvall V.42 - Sveriges äldsta IT-konferens. GoInfo arrangerar tillsammans med Riksarkivet och e-delegationen en dag under temat Digital informationsförvaltning. Till programmet

Sundsvall 15 oktober Samtliga

GoInfo deltar i Danska Riksarkivets årliga event för de som är intresserade av god informationsförvaltning. 

Till programmet.

Köpenhamn   6. november 2013  Samtliga
Möte med Hsands IT-ledning - informations förvaltnings strategi Härnösand, Villa Nybo 8. november Delproj. 1

Everything happens somewhere: Archives & Geo-Info. GoInfo-CEDIF presenterar läget inom geodata arkivering i Norden 

Bryssel 25 november 2013  Delproj. 5
Online föreläsning för det Polska Arkivsamfundet 

Toruń

5. december 2013  Samtliga/Lab
GoInfo och Myndighetsnätverket, gemensam Workshop kring frågeställningar om e-arkiv Sundsvall  6. december 2013  Delproj. 4
Workshop strategi informationsförvaltning Hsand kommun Härnösand 11. december 2013  Delproj. 1
Projektgruppsmöte Adobe Connect 27 januari 2014 Samtliga
GoInfo och Myndighetsnätverket, gemensamt möte för vidare diskussion och planering utifrån Workshop i december kring frågeställningar om e-arkiv. Härnösand 29 januari 2014 Delproj. 4
Möte med eARD:s projektledare Lund 7 februari 2014 Delproj. 4
Projektgruppsmöte

Härnösand

3 mars 2014 Samtliga
Seminarium kring design och datainsamling Härnösand 27 mars 2014 Delproj. 4
Projektgruppsmöte Härnösand & Adobe Connect 7 april 2014 Samtliga
Möte med R2B Software AB Härnösand 7 april 2014 Delproj. 2
Möte GoInfo och Myndighetsnätverket Adobe Connect 9 april 2014 Delproj. 4
Projektgruppsmöte Adobe Connect 14 april 2014 Samtliga 
Möte med Myndighetsnätverkets samordningsgrupp Sundsvall 14 april 2014 Delproj. 4
Projektgruppsmöte Adobe Connect 28 april 2014 Samtliga
Registrator 2014 Stockholm

6 maj

2014

Delproj. 3

Inom ramen för InterPARES Trust (ITrust) anordnar Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet.

Till programmet
Kungliga Biblioteket Stockholm 14 maj 2014 Samtliga
FALK-konferens  Jönköping 21 maj 2014 -
Archival Education and Research Institute, AERI Pittsburgh 14-18 juli 2014

Delproj. 4

 

 Projektet deltog i ABM-programmet i Lund den 15 september.  Lund 15 sep 2014  
Projektet deltog i kurs i Aalborg.  Aalborg 11-12 nov 2014  
Projektet och myndighetsnätverket hade ett studiebesök och genomgång av Försäkringskassans e-arkivlösning.    Sundsvall 21 nov 2014  
Här kommer löpande nyheter