Forskningsetiska kommitténs sammansättning

Ordinarie ledamöter

Erna Danielsson, HSV - ordförande 
Åsa Audulv, OMV - vice-ordförande (tjänstledig) 
Mats Ainegren, KMT 
Marie-France Champoux-Larsson, PSO 
Svante Holm, NAT 
Sofia Smolle, PSO - forskarstuderanderepresentant

Suppleanter 

Erika Schagatay, HLV (ersätter Åsa Audulv) 
Solange Hamrin, MVK

Externa ledamöter

Vakant

Sekreterare och handläggare

Anna Haeggström, Samordnare ULS

Ansökan och handlingar skickas till:

Mittuniversitetet
Forskningsetiska kommittén
Anna Haeggström, ULS
851 70 Sundsvall

E-mail: anna.haeggstrom@miun.se