Lagar om etikprövning

Spara favorit 15 nov november 2018

Läs mer om vilka regler som gäller för forskning på människor och djur.

Forskning som avser människor

Etikprövningslagen omfattar grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor. Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor ger ytterligare anvisning. 

Forskning som avser djur

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. När ett djurförsök ska genomföras, ska en försöksplan väljas. 

Länklista