Lagar om etikprövning

Spara favorit Skriv ut 27 nov november 2014

Forskning som avser människor

Etikprövningslagen omfattar grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor. Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor ger ytterligare anvisning. 

Läs mer

Forskning som avser djur

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. När ett djurförsök ska genomföras, ska en försöksplan väljas.

Läs mer