Anmälan Medieseminarium

Spara favorit 29 apr april 2015
Campus Sundsvall

Välkommen till ett medieseminarium där DU som FORSKARE möter MEDIA

Inställt!

På grund av för få anmälda deltagare till seminariet tvingas vi ställa in. Vi siktar istället på att arrangera ett liknande seminarium till hösten. Håll ögonen öppna!

 

Program

OBS! Seminariet inställt!

13:00 Välkommen
Jenny Dyseniuis, forskningsrådet Forte

13:10 Medias rapportering om och värdering av forskning
Magnus Persson, nyhetschef intake, TT
Susanne Helsing, kanalchef Radio Västernorrland 

Hur underlättar vi forskares kontakter med media?
Johan Landin, presskommunikatör Mittuniversitetet

14:30 Fikapaus med nätverkande


15:00 Forskares erfarenheter av media         

Magnus Oskarsson, universitetslektor och samordnare för PISA i Sverige
Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

15:45 Gemensam diskussion


16:30 Avslutning