Forskningsgruppen för skol- och utbildningsforskning (skUf)) | miun.se

Forskningsgruppen för skol- och utbildningsforskning (skUf))

grundskola lärare elev lärarutbildning vfu

Pågående forskningsprojekt

HAND in HAND - Empowering teachers

I projektet fokuseras på hur utveckling av socialt och emotionellt lärande samt ökad medvetenhet om mångfald i skola och samhälle kan bidra till att stärka lärare i sin yrkesroll i samhällen som...

What About Teachers´ Shortage

Många länder i Europa lider av samma problem när det gäller brist på behöriga lärare. För att få en bild över nuläget skapas nu ett nytt nätverk, finansierat av Vetenskapsrådet, där forskare...

Sidan uppdaterades 2022-05-02