"Personligen betyder dagen mer och mer för mig ju äldre jag blir. Kanske har det att göra med att mina tre döttrar blir äldre och äldre och ska ut i världen nu."

Kicki Strandh

Vad betyder 8 mars för dig?

Att vi kan uppmärksamma en viktig fråga både för världen och Mittuniversitetet. Personligen betyder dagen mer och mer för mig ju äldre jag blir. Kanske har det att göra med att mina tre döttrar blir äldre och äldre och ska ut i världen nu.

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Även om jag inte är involverad i forskning och på så sätt inte kan märka ojämlikheter i vardagen så kan jag ju se på objektiva data att vi inte har lika många kvinnor som män som är professorer. Så utmaningen är att säkerställa att båda kön har samma förutsättningar till en forskarkarriär.

Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Att det är integrerat i vår verksamhetsplan som en strategisk fråga så att det på så sätt blir en naturlig del av arbetet ute på avdelning och institutioner – inte en egen plan som ”någon annan” ska göra.

Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Vi kommer att uppmärksamma dagen i våra sociala kanaler. Jämlikhet är en av de viktigaste aspekterna av mångfald som är ett attribut som vi gärna vill lyfta fram mer i vår kommunikation. Dels eftersom det är något som präglar Mittuniversitet, dels eftersom det är också något som är attraktivt för potentiella studenter och samarbetspartners.