Vi har tagit fram några lektioner anpassade för mellanstadiet för att öka kunskapen om AI, och om varför det spelar roll vem som skapar framtidens teknik. Vi har även tagit fram ett material för att öka elevers techfidence genom lödning.

techfidence AI nfc lödning

Lektionsmaterial om AI

Artificiell Intelligens kommer vara en viktig del av vår framtid. Därför är det viktigt med förståelsen av hur AI fungerar och varför det spelar roll vem som skapar framtidens teknik.

Mittuniversitetet har tagit fram lektionsmaterial om Artificiell Intelligens riktat till mellanstadiet. En del handlar om att förstå algoritmerna bakom maskininlärning och passar bra till en matematiklektion, och en del handlar om etiska aspekter av självlärande teknik i vårt samhälle, och är anpassat till innehåll kring digital kompetens i ämnet samhällskunskap.

Varsågod att ladda ned och använda!  

Handledning för lektioner om AI för mellanstadiet: "Lektion mellanstadiet: AI teknik och etik" (pdf)

 

Löd dig till Techfidence  

Just nu har din klass chansen att testa ett material framtagit på Mittuniversitetet där elever får lära sig löda och koppla en NFC-tagg till en app som de kan programmera till att utföra något, såsom tex gå till en webbsida eller skicka ett sms till en kompis.

Att få prova på att löda har visat sig vara en framgångsrik metod för att öka det tekniska självförtroendet hos tjejer och killar.

Vi kallar det techfidence. 

Ett kit består av en lysdiod, ett motstånd och en pin-nål som ska lödas fast på ett kretskort för att få kretsen att fungera. Instruktioner finns nedan. Ni behöver ha tillgång till lödstationer och mobiltelefoner med stöd för NFC. Övningen passar troligen bäst i ämnet Teknik eller Fysik. Instruktioner finner du nedan, både i skrift för nedladdning och som filmklipp.

Mittuniversitet erbjuder er en klassuppsättning av pins med kretskortsboten som kan sättas på exempelvis ryggsäcken. Erbjudandet gäller i första hand för elever i grundskolan i Västernorrland och Jämtland.

Skicka intresseanmälan till Caroline Wallmark, caroline.wallmark@miun.se

 

Instruktion i textform, del 1: Löd din kretskortsbot (pdf)

Instruktion i textform, del 2: Programmera din kretskortsbot (pdf)

 


Instruktionsvideo, del 1: 
Så löder du din egen kretskortsbot

Instruktionsvideo, del 2: Så programmerar du din kretskortsbot med NFC-tag

 

Återbruk och Micro:bit

Kombinera digitalt skapande med bild, musik och återbruk. Lämplig aktivitet för fritidshem eller för musik-, bild- och teknikundervisning.

Instruktion med text och bild: Gitarrprogrammering och återbruk (pdf)

 

Poster att sätta upp i klassrummet

Poster att printa och sätta upp i klassrummet (pdf)

Ge pepp till eleverna att bli techfident, dvs Confident (självsäker) inom Tech (teknik).