Här är de personer som är involverade i SESPA-projektet. Alla med olika roller och forskaruppdrag. Mer om respektive forskare finns på den personliga sidan, där även publikationer visas.

Sidan uppdaterades 2017-10-24