Läs om hur ny teknik kan mäta miljöparametrar över stora områden.

Tre forskare diskuterar resultat i ett labb.

Pågående forskningsprojekt

MiLo — miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och buller har stor inverkan på samhället. I detta projekt vill forskare med ny teknik mäta miljöparametrar över stora områden, vilket skapar helt nya möjligheter a...

Avslutade forskningsprojekt

Micro/Nanoelectronics Competence Hub

I detta projekt kommer forskare att etablera ett kompetenscentrum inom mikro / nanoelektronik med syftet att samla och dela kunskap mellan akademi och företag.

Forskargruppen

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428755

Hafizur Rahman

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428648

Faisal Zeeshan

Postdoktor|Postdoc

010-1427863